Dokümanlar

101-102-111-112 Güncel İzlenceler ING 112 İzlence TÜRKÇE ING 112 İzlence ENGLISH ING 111 İzlence TÜRKÇE ING 111 İzlence ENGLISH ING 102 İzlence TÜRKÇE ING 102 İzlence ENGLISH ING 101 İzlence TÜRKÇE ING 101 İzlence ENGLISH 2022-2023 2.aşama ek kontenjan sınav sonuçları Arapça Ek Yeterlilik Ek Yeterlilik 1.Aşama Sınav Sonuçları Ek Yeterlilik Sınavı Listeleri-2 Ek Yeterlilik Sınavı Listeleri Arapça 2.Aşama Listesi C Kuru 2.Aşama Listesi A Kuru 2.Aşama Listesi Arapça Hazırlık Yeterlik Sınavı 1.Aşama Sonuçları İngiliz Dili Edebiyatı ve İngiliz Dili Eğitimi Yeterlik 1.Aşama Sonuçları İşletme (İngilizce) ve Kimya Mühendisliği Yeterlik 1.Aşama Sonuçları 2022-2023 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Akademik Takvimi 2022-2023 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Ara Sınav Takvimi 2022-2023 Hazırlık Ara Sınav Takvimi (İngilizce) 2022-2023 Hazırlık Ara Sınav Takvimi (Arapça) 2022-2023 Hazırlık Ara Sınav Takvimi (Mazeret) 2022-2023 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Sınıf Listeleri ve Ders Programları Arapça Hazırlık Haftalık Ders Programı Haftalık Ders Saatleri C Kuru Haftalık Ders Programı A Kuru Haftalık Ders Programı (İsteğe Bağlı) A Kuru Haftalık Ders Programı (Zorunlu) Arapça Hazırlık Şube Listeleri C Kuru Şube Listeleri A Kuru Şube Listeleri (İsteğe Bağlı) A Kuru Şube Listeleri (Zorunlu) 2022-2023 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yeterlik Sınavı Kılavuzları Arapça Ek Liste A Sınav Giriş Yerleri C Sınav Giriş Yerleri Arapça Sınav Giriş Yerleri İşletme (İngilizce) ve Kimya Mühendisliği Yeterlik Sınavı Kılavuzu İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Yeterlik Sınavı Kılavuzu Arapça Hazırlık Sınıfları Yeterlik Sınavı Kılavuzu 2022-2023 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yeterlilik Sınavı Sonuçları İşletme (İngilizce) ve Kimya Mühendisliği Bölümleri Yeterlilik Sınavı Sonuçları İngiliz Dili Eğitimi ve İngiliz Dili Edebiyatı Bölümleri Yeterlilik Sınavı Sonuçları Arapça Hazırlık Yeterlilik Sınavı Sonuçları Birim Öz Değerlendirme Raporları C Kuru Anket Sonuçları Pearson Tarafından Öğrencilere Verilen Sertifika Örneği akreditasyon sürecinde kullanılan Personel el kitabı Quality Manual YDYO Performans Bilgileri Proofreadingrev2 YDYO Dil Tazminat Tablosu (Düzenlenmiş) Ders İçerikleri 101-102 Course Information Eng 111-112 Course Information İngilizce 112 Ders İçerikleri İngilizce 111 Ders İçerikleri İngilizce 102 Ders İçerikleri İngilizce 101 Ders İçerikleri Görev Tanımları ve İş Akış Süreçleri Taşınır kayıt Mali İşler Öğrenci İşleri Personel İşleri Yazı İşleri İç Değerlendirme Raporları 2020 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu 2019 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu İdari Yetki, Görev ve Sorumluluklar (12.08.2022) İç ve Dış Paydaş Tablosu rev1. 2021 Faaliyet Raporu Yetki Görev ve Sorumluluklar (13.09.2021) Sivil Savunma Ekipleri Listesi (04.03.2021) Organizasyon Şeması YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 2019 Faaliyet Raporu YDYO İş Riski Değerlendirme Raporu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları