Yüksekokul Yönetim Kurulu

1. Doç. Dr. Kağan BÜYÜKKARCI

2. Prof. Dr. Nazlı BAYKAL

3. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖNAL

4. Dr. Öğr. Üyesi Nihan ERDEMİR

5. Öğr. Gör. Kahraman KILAVUZ

6. Öğr. Gör. Dr. Ayşe Nur ÖRÜMCÜ

7. Raportör Mustafa KAHYA