Dersin Hedefleri


Öğrenim dili İngilizce olan bölüm ve programlardaki öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış olan İleri İngilizce dersleri öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşantılarında gereksinim duyacakları dil ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmayı hedefler. Öğrencilere özellikle akademik hayatları boyunca derslerinde, ders kitaplarında, okuyacakları çeşitli makalelerde ve bilimsel yazılarda sıkça karşılaşacakları akademik ve teknik terimlerin, kelime ve gramer bilgisinin yanında yoğun bir analitik okuma ve yazma becerisinin kazandırılması amaçlanır. Bu dersler, öğrencilerin eleştirel düşünme, bilgiyi sentezleme ve analitik metinler oluşturma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bunun yanı sıra, öğrencilerin araştırma metinlerini oluşturma aşamasında kullandıkları akademik makaleleri yorumlama, bu makalelerden özetleme ve alıntı yapma becerilerine de sahip olmalarını destekler. Bu dersleri alan öğrenciler akademik ve profesyonel yaşantılarında gereksinim duyacakları proje hazırlama ve sunum yapma gibi konularda gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olurlar.