Birim Danışma Kurulu

Birim Danışma Kurulu

Prof.Dr. Mehmet ÖZCAN
Öğretmen Hüseyin Avni ŞATAF
Öğretmen Samet FINDIKLI
Öğretmen Mustafa GÜNEŞ
Öğretmen Serdal KALAY

Yüksekokul Sekreteri Mustafa KAHYA