Birim Danışma Kurulu

Birim Danışma Kurulu

Doç.Dr. Ali KARAKAŞ
Öğretmen Hüseyin Avni ŞATAF
Öğretmen Samet FINDIKLI
Öğretmen Mustafa GÜNEŞ
Öğretmen Serdal KALAY

Yüksekokul Sekreteri Mustafa KAHYA