Sınavlar

1- HAZIRLIK MUAFİYET ve SEVİYE BELİRLEME SINAVI: Her eğitim öğretim yılı başında zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi olan bölüm öğrencilerinden yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olanların yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmalarını sağlamak, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak isteyen ve yabancı dil seviyeleri zorunlu hazırlık eğitimi almalarını gerektiren öğrenciler için de kendi dil seviyelerine uygun eğitim alabilecekleri homojen öğrenme ortamı oluşturmak amacı ile yapılan bir sınavdır. Öğrencilerin dilbilgisi, kelime, okuma ve okuduğunu anlama gibi dil becerileri çoktan seçmeli bir sınav ile ölçülmektedir. Sınavdan 70 ve üzeri puan alan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olur ve kayıt yaptırdıkları lisans ya da önlisans programlarına devam ederler. Sınav sonucu 70 puandan az olan öğrenciler aldıkları puan aralığına göre seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler.

2- ARASINAVLAR: Bir yıllık hazırlık eğitimi toplam dört yarıyıldan oluşmakta ve her yarıyılda bir arasınav yapılmaktadır. Arasınavlarda öğrencilerin okuma, yazma, dinleme, üretimsel ve iletişimsel konuşma becerileri ayrı oturumlarda yapılan sınavlarla ölçülmektedir.

3- SÜRPRİZ KÜÇÜK SINAVLAR: Zorunlu hazırlık eğitimi süresince öğrencilerin dil becerilerinin gelişimini ölçmek ve gerek duyulduğunda programda tekrar ve düzenlemelere gitmek yolu ile kalıcı ve etkin öğrenme sağlamak amacı ile yapılan sürpriz küçük sınavlardır. Sürpriz küçük sınavların tarih ve saati önceden duyurulmaz ve sınava herhangi bir nedenden dolayı giremeyen öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz.

Yıl içerisinde uygulanan sürpriz küçük sınavlara birkaç örneği aşağıdaki linkleri takip ederek bulabilirsiniz.

Örnek 1  Örnek 2

4- YILSONU SINAVI: Bir yıllık zorunlu hazırlık eğitimi almış, yıl içi başarı notu 50 ve üzeri olan ve devamsızlık nedeni ile sınıf tekrarı yapması gerekmeyen öğrencilerin okuma, yazma, dinleme, üretimsel ve iletişimsel konuşma becerilerinin test edildiği yılsonu sınavıdır.

5- BÜTÜNLEME SINAVI: Yılsonu sınavına girmeye hak kazanan ancak sınavda geçerli not alamayan öğrenciler için yapılan ikinci bir yılsonu sınavıdır.