Öğrenciler İçin Etkinlikler

Listening & Speaking Support Unit

Konuşma destek birimi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde açılmış olan ve İngilizce eğitimini destekleyen bir birimdir. Ders süreleri dışında, her hafta bir saat yapılan bu etkinliğe tüm İngilizce hazırlık eğitiminde olan öğrenciler katılabilirler. Etkinlik her hafta Çarşamba günleri saat 15:30’da Yabancı Diller Yüksekokulu binamızdaki dersliklerde yapılmaktadır. Bu etkinlikleri, yüksekokulumuzun görevli öğretim elemanları dönüşümlü olarak sürdürmektedirler. Konuşma birimine öğrencilerimizin yanı sıra zaman zaman Erasmus programı ile üniversitemize gelmiş olan yabancı uyruklu öğrenciler ile ‘native speaker’ (ana dili İngilizce olan görevli bir öğretim elemanı) katılmaktadır. Etkinlikler tamamen gönüllü olarak katılan öğrenci ve öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Bu konuşma etkinliklerine katılmak için kişinin daha önceden kayıt yaptırması ya da belirli bir ücret ödemesi gerekmemektedir. 

Her Çarşamba, öğretim elemanlarımızca önceden hazırlığı yapılıp konusu duyurulan etkinliklerin amacı, öğrencilerimizin ders dışında da ihtiyaç duyacakları İngilizce pratik yapabilme, kendilerini ve belli bir konudaki fikirlerini hedef dilde ifade edebilme becerisini geliştirmeye yöneliktir. Bu etkinliklerde, önceden belirlenmiş ve duyurulmuş bir konu ile ilgili öğrenciler karşılıklı, ikili çalışmalar ve grup çalışmalarını da kapsayan üretimsel konuşma becerilerini geliştirecek konularda fikirlerini hedef dilde ifade etmeye çalışmaktadırlar. Grupta, katılımcıları desteklemek ve yönlendirmek için yüksekokulumuz öğretim elemanları bulunmaktadır. Konuşma destek birimi, katılımcılar hedef dilde konuşma becerilerinin yanı sıra belirlenen konu dâhilinde kullanılan günlük hayattan reklamlar, manşetler, kısa video ve filmler vb yazılı-sözlü materyalleri de okuyup-dinleyip yorumladıkları için, okuma ve dinleme becerilerini de geliştirmeye yardımcı olmaktadır. 

 

Reading & Writing Support Unit

Okuma-Yazma destek birimi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde verilen İngilizce eğitimini ders dışında destekleyen bir birimdir.  Birimin temel hedefi Avrupa Dil Portfolyosu Uygulamaları göz önünde bulundurularak, yabancı dil öğrenenlerin A2 ve B1 düzeyi okuma, yazma becerisine ulaşmasında olumlu katkı sağlayan ve fark yaratan etkinlikler gerçekleştirilmektir. Çeşitli görsel, işitsel materyallerle zenginleştirilmiş, teknoloji destekli ve öğrenen merkezli metotlardan yararlanılarak etkili bir öğrenme ortamı yaratılmaktadır.  Katılımcıların İngilizce öğrenmeye karşı bakış açısını olumlu olarak değiştirme ve dilsel üretim yapmalarını teşvik etme,  özgüvenlerini geliştirmeye yardımcı olma amacıyla tamamen hedef dilde olan grup çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Etkinliklerde İngilizce gazete, öykü, reklam, broşür, kısa film, özgeçmiş, mektup gibi çok yönlü kaynaklardan faydalanılmaktadır. Sadece okuma ve yazma becerileri değil, aynı zamanda konuşma ve dinleme becerilerinin gelişimi için de fırsatlar yaratılmaktadır. 

Destek birimi, yüksekokulumuz Hazırlık sınıflarında görev yapmakta olan öğretim elemanları tarafından dönüşümlü olarak hazırlanmakta ve yürütülmektedir. Etkinliklerin tasarımı, kullanılan materyallerin geliştirilmesi ya da adapte edilmesi ve uygulanması görevli olan öğretim elemanı tarafından yapılmaktadır. İlgili öğretim elemanı katılımcılara hedef dilin akademik ve güncel kullanımında okuma ve yazma becerilerinin gelişimini destekleyici belirli sunumlar yapmakla beraber, çalışma kâğıtları ve notlar dağıtmakta ve bazı alıştırmalar yaptırmaktadır.  Etkinliğin haftalık hedefine bağlı olarak değişen öğrenme sürecinde öğretim elemanı, katılımcılarla bire bir ilgilenerek, gerekli yönlendirmeyi; bir rehber, gözlemci ve aynı zamanda değerlendiren olarak yapmaktadır. 
Destek biriminin yürüttüğü etkinlikler, gönüllü olarak katılımda bulunmak isteyen tüm İngilizce Hazırlık eğitimi almakta olan öğrencilere ücretsiz olarak açıktır. Önceden kayıt yaptırma, üye olma ya da randevu alma gibi işlemler gerekmemektedir.  Etkinlikler derslerin devam ettiği süre boyunca, önceden ilan edilen Çarşamba günleri saat 15.30’da, Merkezi Derslikler binasındaki Yabancı Diller Yüksekokulu A310 numaralı derslikte gerçekleştirilmektedir. Duyurular okulumuz yönetim katındaki ilan panolarından ve aynı katta bulunan okulumuz televizyonundan takip edilebilir.
 
 
    
 
    

 

Extracurricular Activities

Ders dışı etkinlikler, öğrencilerin derste gördükleri ve öğrendikleri aktiviteleri (Konuşma ve yazma gibi) günlük hayatta uygulamalarını sağlamaktadır. İlgili öğretim elemanları yüksekokulca belirlenen zaman dilimlerinde öğrencilere yardımcı olmaktadır. Bu aktiviteler öğrencilerin dil öğrenme motivasyonunu artırarak, öğrenciler derste öğrendikleri teorik bilgileri eğlenceli şekilde uygulama fırsatı vermektedir.

Ayrıca öğrenciler sınıf ortamında zaman zaman İngilizce konuşmaktan utanarak kaçınmaktadırlar. Bu aktiviteler ile öğrenciler düşüncelerini İngilizce ifade etmeye alışmakta ve heyecanlarını azaltmaktadırlar. Bu etkinlikler tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır ve isteyen öğrenciler katılmaktadır.

Bulletin Board

Bulletin board, okulla ilgili mesajların, okuldaki etkinliklerin duyurulduğu, çeşitli bilgilerin öğrencilere aktarıldığı materyaldir. Bulletin board aracılığı ile öğrenciler katılabilecekleri aktivitelerle ilgili bilgi sahibi olurlar. Okulumuzda ilan tahtası iki haftada bir düzenlenmektedir. Bulletin board’da karikatürler, öğrencilerin getirmiş olduğu paragraflar, konuşma-dinleme birimi ve okuma-yazma biriminin aktiviteleri yer almaktadır. Önemli ulusal günlerimiz bulletin board’da yer almakta ve böylece öğrenciler ülkeleri ve kültürleri ile ilgili İngilizce kelimeleri kavramaktadırlar. Bulletin board’a eklenen aktiviteler ve bilgiler yalnızca öğretim elemanları tarafından değil aynı zamanda öğrencilerin de katılımıyla düzenlenmektedir.