Ders İçerikleri

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAM YAPISI ve ÇIKTILARI

Yüksekokulumuzda uygulanmakta olan İngilizce Hazırlık programında haftalık 24-30 saat, yılda ortalama 700-900 saat yabancı dil eğitimi verilmektedir. Program; dilbilgisi, kelime bilgisi ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin edinilmesini hedeflemektedir. Hazırlık programı, eğitim dili %30 İngilizce olan ve %100 İngilizce olan bölümlerin öğrencileri için farklı hedef ve içeriğe sahiptir.  Eğitim dili %30 İngilizce olan bölümlerin öğrencilerinin ve isteğe bağlı Hazırlık eğitimi bulunan bölümlerin öğrencilerinin (A düzeyi), Hazırlık eğitimi sonunda en az B1 düzeyine erişmeleri hedeflenmektedir. Eğitim dili %100 İngilizce olan bölümlerin öğrencilerinin (B düzeyi), Hazırlık eğitimi sonunda en az C1 düzeyine erişmeleri hedeflenmektedir. Her akademik yılın başlangıcında uygulanan Muafiyet Sınavları sonuçlarına göre, yılsonunda hedeflenen dil seviyesinde olduğunu gösteren öğrenciler Hazırlık eğitiminden muaf olmaktadırlar.  

A Düzey Sonu Tanımları

Genel Dilbilgisi Kullanım Alanları: Açık ve net betimlemeler yapabilecek dil hâkimiyetine sahiptir. Çalışılan konularla ilgili savları destekleyebilir ve yeni savlar üretebilir ve bunu yaparken daha ileri düzey dil kalıplarını kullanabilir.

Genel Dinleme ve Anlama: Sınıfta çalışılmış ya da günlük hayatta farklı alanlarda sürekli karşılaşılan standart konuşmaları ya da ilgi alanları dâhilindeki konuşmaları ana hatlarıyla anlayabilir, genel mesajı ve belli başlı detayları, yavaş ve net bir şekilde telaffuz edildiğinde saptayabilir.

Karşılıklı Konuşma ve Sözlü Anlatım: Sınıfta çalışılan konular ile ilgili özgüvenli bir şekilde iletişim kurabilir. Bazı dil hataları ve duraksamalara rağmen, mesajı net bir şekilde iletebilmek için gereken hızda konuşup düşünceleri birbirine bağlayabilir. Kişisel görüş, inanç ve planlarına ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilir, hazırlık yapmadan basit tartışmalara katılabilir.  Bir konu hakkında önceden hazırlanılmış kısa bir sunum yapabilir.

Genel Okuma Becerisi: Sınıfta çalışılmış ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren kısa metinleri anlayabilir, ilgi alanları dâhilindeki metinleri okuyabilir ve konunun ana fikrini ve destekleyici detaylarını kavrayabilir.

Genel Yazılı Anlatım: Daha önceden aşina olduğu ya da ilgi alanına giren konularla bağlantılı metinleri anlaşılır ve ayrıntılı bir dil kullanarak yazabilir. Gerçeğe dayalı ya da hayali bir konuyu betimleyici bir öykü/ paragraf yazabilir.

 

B Düzey Sonu Tanımları

Genel Dilbilgisi Kullanım Alanları: Dile, üst düzey dil kalıplarını kullanabilecek, oldukça detaylı ve net betimlemeler yapabilecek şekilde hâkimdir. Akademik ve mesleki konularla ilgili düşüncelerini tam hâkimiyetle ileri sürüp, bunları geliştirebilir.

Genel Dinleme Ve Anlama: Sadece ima edilmiş bile olsa, açıkça yapılandırılmamış ya da ilişkilerin açıkça belirtilmediği, uzun ve karmaşık bir konuşmada geçen, dilsel olarak soyut ve somut içeriği kavrayabilir. Filmleri ve televizyon programlarını fazla zorluk çekmeden anlayabilir.

Karşılıklı Konuşma ve Sözlü Anlatım: Dili, toplumsal ve akademik amaçlar için geniş yelpazede, esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. Düşünce ve fikirlerini, kullanacağı sözcükleri çok fazla aramaksızın akıcı ve doğal bir biçimde dile getirebilir. Açık, akıcı bir betimleme yapabilir ya da karşıt görüş sunabilir.

Genel Okuma Becerisi: İlgi alanıyla ilgili olmasa da, çeşitli uzmanlık alanlarındaki, geniş kelime yelpazesine sahip olan, soyut ya da somut metinleri veya uzun teknik bilgileri anlayabilir. Az karşılaşılan deyim ve ifadeleri içeren uzun metinleri zorluk yaşayarak anlayabilir. 

Genel Yazılı Anlatım:Görüşlerini ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinler yazarak ifade edebilir. Metin içinde önemli olduğunu düşündüğü konuları ön plana çıkararak ve detaylarla destekleyerek, karmaşık konularda yazılı bir ürün ortaya çıkarabilir.