Amaçlar

 

Amaçlar

 

          Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesinde belirtildiği gibi, Yabancı Diller Yüksekokulunun temel amacı, “Hazırlık eğitim-öğretimi; öğrencilere kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde, kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilme, kavrayabilme, yazılı ve sözlü olarak kendilerini yeterince ifade edebilme becerisini kazandırmak” tır. Hazırlık sınıflarında yabancı dil İngilizcedir. Bunun yanı sıra Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü için Almanca, İlahiyat Fakültesi için Arapça dillerinde de hazırlık eğitimi verilmektedir. Gerektiğinde diğer yabancı dillerde de hazırlık sınıfı açılabilir.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Birimi’nin diğer amaçları şunlardır:

          Öğrencilerin akademik çalışmalarını yürütürken ihtiyaç duyacakları dil bilgi ve becerilerini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) kazandıracak ortamı oluşturmak

          İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanıldığı farklı çevrelerde (iş, sosyal) kendilerini ifade edebilmeleri ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için gerekli olan becerileri kazandırmak

            Dil öğrenimine yönelik çalışmalarını düzenleyebilmek için gerekli olan çalışma becerilerini kazanmada rehberlik etmektir.