Vizyon-Misyon

 

Vizyonumuz:

Vizyonumuz, öğrencilerimizi uluslararası düzeyde geçerliliği olan Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı kapsamında yabancı dil seviyelerini B 1 düzeyine ulaştırmak ve akademik hayatlarında yapacakları çalışmaları etkili biçimde gerçekleştirmelerine yardımcı olacak yabancı dil bilgisini edindirmektir.

 

Yabancı Diller Yüksekokulunun tüm birimlerinde yürütülen yabancı dil öğretim programlarını, öğretim araç/gereçlerini ve öğrenme ortamlarını üniversitemizin genel vizyonuna ve çağdaş uluslararası niteliklere koşut biçimde geliştirerek,  öğrencileri gerek devam edecekleri bölümlerde, gerek yaşamın farklı alanlarında aldıkları yabancı dil eğitiminden azami yarar sağlayacakları biçimde yetiştirmek ve nitelikleri ile ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktadır.

 

 

Misyon

Yabancı Diller Yüksekokulu;

-        akademik çalışmaları boyunca, meslekle ilişkili ve sosyal çevrelerde gerekli bilgi, beceri ve güven duygularını geliştirmede, hedef dili etkili bir şekilde kullanmada ve geliştirmede öğrencilere yardım etmeyi amaçlayan bir yıllık bir eğitim programıdır.

-        genç beyinleri iletişim kurmaları ve hızla değişen küresel yönelimleri yakalamaları için hazırlar.