Tarihçe

 

9 Aralık 1994 yılında kurulan Yabancı Diller Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 18/10/2001 tarihli ve 27889 sayılı yazısı üzerine 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar kurulunca 24/10/2001 tarihinde kararlaştırılmış ve 28 Kasım 2001 tarih ve 24597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bunun üzerine üniversitemizin 04/11/2002 tarih ve 1056-9525 sayılı yazıları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Rektörlük bünyesinde bulunan Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kapatılması konusundaki teklifi 03/12/2002 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uygun görülmüştür.