21 Haziran 2018 Perşembe

Ders İçerikleri

22877 defa okundu

 

2011-2012 Akademik Yılı için İngilizce Hazırlık Sınıfı ders içerikleri aşağıdaki gibidir:

Main Course: Tüm sınıflar birinci dönem  haftada 20 saat, ikinci dönem de haftada 8 saat  "Main Course" dersi görürler. "Main Course" dersleri bütün becerileri geliştiren nitelikte bir ders kitabı olan New English File  serisi eşliğinde yürütülür. Önlisanslarda serinin Beginner, Elementary ve Pre-intermediate kitapları, lisanlarda da Elementary, Pre-intemediate veIntermediate serisi kullanılmaktadır. Kitap serisinin özellikle dinleme, okuma, konuşma ve dilbilgisi bölümlerine ağırlık verilmektedir. Bu kitaba ek olarak Oxford Word Skills kitabı da kelime öğretimini desteklemek için kullanılmaktadır.

Reading & Writing (Okuma ve Yazma) :Hazırlık biriminde okuyan bütün öğrenciler ikinci yarıyılda haftada 6 saat olmak üzere “ Reading&Writing” dersi almaktadırlar. Ders kitabı olarak Q-Skills for Success Reading and Writing  serisinin kullanıldığı bu derste öğrencilerin lisans dönemi boyunca ihtiyaç duyabilecekleri okuma tekniklerinin yanında geniş bir yelpazede sunulan okuma parçaları ve farklı türdeki metinler yoluyla öğrencilerin İngilizce okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi ve sözcük dağarcıklarının genişletilmesi amaçlanmaktadır. Yine bu derste okunan metin türleri ve konular temel alınarak öğrencilere bunlarla ilgili yazma ödevleri verilir. Bu dersin izlencesi Avrupa Dil Portfolyosundaki hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Listening & Speaking (Dinleme ve Konuşma): Hazırlık biriminde öğrenim gören bütün öğrencilere ikinci yarıyılda haftada 6 saat olmak üzere “Listening & Speaking” dersi verilmektedir. Q-Skills for Success Listening and Speaking kitabı eşliğinde yürütülen derslerdeki temel amaç öğrencilerin iletişimsel dil becerilerinin geliştirilmesidir. Bu hedef doğrultusunda ve Avrupa Dil Portfolyosundaki ölçütler göz önünde bulundurularak hazırlanan izlencedeki konular çeşitlendirilmektedir. Kullanılan ekstra işitsel ve görsel materyallerle dersin içeriği zenginleştirilmekte ve öğrencilerin pratik yapmaları sağlanmaktadır.

Grammar (Dilbilgisi): Güz döneminde haftada 5 saat, bahar döneminde de haftada 4 saat olmak üzere dilbilgisi dersi verilmektedir. Bu derste Oxford Practice Grammar-Basic  kitabındaki konular işlenmektedir.     

 Yukarıdaki derslere ve çalışmalara ek olarak, öğrencilerimiz için özel olarak hazırladığımız dinleme, dilbilgisi, okuma, yazma konularını içeren ek çalışma kitapçıkları bastırılmaktadır ve ilgili çalışmalar sınıf içinde ve/veya sınıf dışında yapılır. Sınav öncesi genel tekrar amaçlı kitapçıklar da dağıtılır. Ayrıca online ödevlerle öğrencinin tekrar yapması teşvik edilmektedir.